Konsulence Ligjore – Avokati

Adresa: Rruga Reshit Petrela, Usluga, 1A, 1/4, Tirane, Albania
tel:+355 67 53 33 532

Përshkrimi:

Kanalet tona:

   

Kategoria: Konsulencë Ligjore

Përfaqësimi, mbrojtja apo çdo lloj konsulence ligjore ofrohet gjithashtu edhe në gjuhën Angleze dhe Italiane .


Përfaqësimin ligjor dhe avokati.
Hartimin e dokumentacionit ligjor të të gjitha fushave të lejuara për ushtrimin e profesionit të avokatit.


Përgatitja e kërkesë padive ose kërkesave gjatë proçedimit penal, si dhe e kërkesave ankimore, rekurseve kundër vendimeve gjyqësore, atyre të organit të Prokurorisë, Arbitrazhit ose të organeve të administratës publike si dhe çdo organizmi në të cilin aderon Republika e Shqipërisë.
Përgatitja e ankesave dhe kërkesave të personave fizik ose juridik.


Përpilimi i akteve që i nënshtrohen veprimeve noteriale.


Hartimin e dokumentacionit ligjor të të gjitha fushave të lejuara për ushtrimin e profesionit të avokatit.


Përpilimi i akteve që i nënshtrohen veprimeve noteriale.
Prania si mbrojtës në kohën e shoqërimit, ndalimit, arrestimit, gjatë proçesit të hetimit, shqyrtimit gjyqësor të personave në çështjet penale.


Përfaqësimi i personave fizik ose juridik në çështjet civile dhe administrative, në Gjykatë, në Arbitrazh dhe në organe të tjera të administratës publike.


Veprime të tjera ndihmëse juridike që parashikohen në ligj.
Ezaurimin e proçedurës ligjore për heqjen e Dekretit të Dëbimit (Ekspulsit) nga sistemi Shengen.

Ndihmë ligjore në fusha të tilla si çështje penale, çështje pronash, çështje borxhe, çështje ndarje familjesh, çështje dhunë në familje dhe shkelje të ligjit të sigurimeve sociale apo të trafikut rrugor.

– Ceshtje Civile dhe Ceshtje Penale
– Ceshtje Kontratash, pronash te paluajteshme, punësim, familjare, etj
– Ceshtje Tregtare, per Biznese, Firma Private në konflikte gjyqësore,
– Konsulence per shoqeri tregtare te huaja qe ushtrojne aktivitet ne Shqiperi (QKB, QKL Licenca, Leje pune,leje qendrimi) .

– Mbrojtje per persona në procedurën penale

Per çdo informacion mos hezitoni te na kontaktoni ne numrat e meposhtem ose permes email.

Adresa: Rruga Reshit Petrela, Usluga, 1A, 1/4, Tirane, Albania

Rezervo

Orari:

08:00 - 19:00

Informacion shtesë:

World Mind Company

Adresa: Rruga Reshit Petrela, Usluga, 1A, 1/4, Tirane, Albania
tel:+355 67 53 33 532

Përshkrimi:

Kanalet tona:

   

Kategoria: Konsulencë Ligjore


KUSH JEMI NE

World Mind që në fillimet e veta meret vetëm me zhvillime të faqeve të internetit, APP smartphone dhe ndërtime programesh (Website & Design) me porosi ( të personalizuara) në fushat e turizmit, kujdesit shëndetësor, medias dhe argëtimit, arsimit, prodhimit, shitjes online, sipas stilit të biznesit dhe shërbimit që ofrojnë. Duke I shërbyer klientëve, ne kemi fituar mirëbesim te madh si një ofrues shërbimi.

ZHVILLIM WEB

World Mind përdor teknologjinë e programimeve si: HTML, PHP, CSS, JAVASCRIPT, AJAX, JQUERY, WORDPRESS, JOOMLA, MYSQL, SEO etj.

Responsive Website Development

» Mobile Development

» Content Management System

» Sitecore Development

» Magento Development

» Drupal Development

» WebModulite Development

» WordPress Development

» Joomla Development

 

ZHVILLIM MOBILE & DESIGN

World Mind ndërton edhe aplikacione mobile si Android dhe IOS gjithashtu edhe per web-design (Photoshop, Ilustrator, After Effects etc) si krijim Logo, Banner, Kataloge etj.

Website Design

» Ecommerce Design

» Mobile Design

» Logo Design & Branding

 

Mirëmbajtje të rrjeteve sociale

Rrjetet sociale janë kanalet e çdo biznesi dhe ato kanë nevojë të jenë sa më dinamike që ti shërbejnë biznesit. World Mind mirëmban rrjetet sociale: Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter etj.

Adresa: Rruga Reshit Petrela, Usluga, 1A, 1/4, Tirane, Albania

Web   f   Insta                                                                 Rezervo

Orari:

08:00 - 19:00

Informacion shtesë:

Studio Ligjore Tivari

Lagja Nr. 2, rruga "Sulejman Kadiu", 2001, pranë Gjykatës rrethit Gjyqësor  Durrës, Albania.
+355 68 40 55 889 / Fax: +355 52 227 085

Përshkrimi:

Kanalet Tona:

   

Kategoria: Agjensi

SHËRBIME LIGJORE

ÇËSHTJE CIVILE, FAMILJARE, PENALE dhe ADMINISTRATIVE

Konsulencë juridike për personat fizik dhe juridik.

Përgatitje dokumentacioni dhe përfaqësim ligjor pranë Gjykatëssë Strasburgut dhe Gjykatës Europiane.

HEQJA E DEKRETIT TË DËBIMIT (EKSPULSIT) NGA SISTEMI SIS, PËR TË GJITHË ZONËN SHENGEN.
Përgatitjen e kërkesë padive, kërkesave gjatë procedimit penal, kërkesave ankimore, rekurseve kundër vendimeve gjyqësore, atyre të organit të Prokurorisë, Arbitrazhit  ose të organeve të administratës publike.

Përgatitja e ankesave dhe kërkesave të personave fizik ose juridik.

Përpilimi i akteve që i nënshtrohen veprimeve noteriale, RBS,etj.

Hartimi i kontratave e marrëveshjeve, si dhe i çdo dokumenti
tjetër që sjell ose synon të sjellë pasoja juridike.

Prania si mbrojtës në kohën e shoqërimit, ndalimit, arrestimit, gjatë procesit të hetimit, shqyrtimit gjyqësor të personave në çështjet penale.

Procedura për lënien/ fitimin e shtetësisë shqiptare

Procedura për cittadinanza italiana

Aplikimi on-line /sollecito /diffida

 SHËRBIME PËRKTHIMI dhe LEGALIZIMI

Përkthime të licensuara nga Ministria e Drejtësisë, për Ambasada, Gjendje Civile,

Gjykata si dhe çdo institucion tjetër, në gjuhët:

 

Italisht, Anglisht, Gjermanisht, Frëngjisht,Turqisht, Maqedonisht, Serbisht,etj.
Legalizime nga Ministria e Punëve të Jashtme.

Përgatitje dokumentacioni për:

– Nënshtetësi (Cittadinanza).

– Bashkim familjar.

– Dokumenta shkollore për studime jashtë vendit.

– Aplikime për Vizë turistike – shkollore dhe pune.

 Shenim: Numri tek ikona  ”Rezervo” 068 40 55 889 është edhe  Whatsapp dhe Viber.

 Llotaria Amerikane.

Adresa: Lagja Nr. 2, rruga “Sulejman Kadiu”, 2001, pranë Gjykatës rrethit Gjyqësor  Durrës, Albania.

Web   f   Insta                                                              Rezervo

Orari:

08:00 - 18:00

Informacion shtesë:

Eri Travel

Durrës
00355 52 220 105

Përshkrimi:

Shiko më shumë

   

Kategoria: Agjensi

Agjencia me e mire ne qytet
Bileta tragetesh, bileta avioni, Bileta autobusi për: Itali, Gjermani, Greqi. Paketa turistike, të gjitha llojet e sigurimeve, rezervimet e hoteleve.

Web f Insta                                                                 Rezervo

Orari:

9AM–9PM

Informacion shtesë:

Hera Travel & Tours Agency

Rruga Egnatia, Durrës
00355 69 254 7517

Përshkrimi:

Shiko më shumë

   

Kategoria: Agjensi

Bileta tragetesh, bileta avioni, Bileta autobusi për: Itali, Gjermani, Greqi. Paketa turistike, të gjitha llojet e sigurimeve, rezervimet e hoteleve.

Web  f  Insta                                                                 Rezervo

Informacion shtesë:

Duni Agency

Rruga Egnatia, Durrës Albania
069 607 6772

Përshkrimi:

Shiko më shumë

   

Kategoria: Agjensi

Ne jemi të kënaqur të theksojmë se ne kemi lënë periudhën e
90-të e mjerë të shqiptarëve për në Adriatik. tashmë,
ka ardhur koha për udhëtime të rregullta dhe të organizuara mirë,
në dhomat e hapësirës dhe shërbimet e anijes që i ngjajnë më shumë dhe
më shumë Crociers dhe AGJENCIA DUNI po përpiqen të sigurojnë
një shërbim më i detajuar dhe i përshtatshëm.

Web   f   Insta                                                                 Rezervo

Orari:

8:00-20:00

Informacion shtesë: